récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)
récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)
récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)
récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)
récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)

recolte

récolte Home BBQ Frying Plate 日式電熱鍋 - 平烤盤(無外盒配件)

Sale price$120.00 Regular price$228.00
Save $108.00
SKU: RBQ-GP
Quantity:

商品內容:平烤盤(無外盒配件)
重量:500g
包裝尺寸:31.5 x 22 x 4 cm
設計:日本產地:中國